Duben 2014

Paulo Coelho 2

30. dubna 2014 v 13:36 | Míša |  Citáty
Bojovník světla ví, že bitvy, jež svedl v minulosti, jej nakonec vždy něčemu naučily. Nicméně mnohá ta ponaučení mu způsobila víc utrpení, než bylo třeba. Nejednou promarnil čas bojem kvůli nějaké lži. A trpěl kvůli lidem, kteří si jeho lásku nezasloužili.

Aby opravdová energie lásky mohla projít vaší duší, musí ji zastihnout v takovém stavu, jako byste se právě narodila. Proč jsou lidé nešťastní? Protože tu energii chtějí uvěznit, což je nemožné.

Mnoho lidí už opustil někdo, koho nejvíc milovali, a přece dokázali proměnit hořkost ve štěstí.

Každý člověk má své touhy; střeží je jako poklad, a i když jsou to city, které někoo odradí, většinou lákají ty, co jsou pro nás důležití. Je to cit, který si má duše vybrala, a je tak silný, že může nakazit všechno a všechny kolem.

Panno Marie, dej, ať se mi vrátí víra. Učiň mě nástrojem své vůle. Dovol, abych se mohla učit s pomocí lásky.

Potřebuji psát o lásce. Musím přemýšlet, přemýšlet, psát a psát o lásce, nebo mi pukne srdce.

Svět bude opravdový, až bude člověk umět milovat - do té doby budeme žít v přesvědčení, že lásku známe, ale nebudeme mít odvahu čelit jí takové, jaká je.

Opravdová láska dokáže vzdálenosti odolat.

Žádný bojovník světla se nebojí zklamání - protože zná moc svého meče a sílu své lásky.

To, že jsem schopen takové lásky, jakou jsem nikdy nepoznal, mě přivádí do stavu milosti.

Celý život jsem chápala lásku jako jakési sdílené otroctví. Byla to lež: svobodný je jenom člověk, v jehož životě láska je. Kdo se někomu plně oddá, kdo se cítí svobodný, miluje nejvíc. A kdo miluje nejvíc, cítí se svobodný.

Nikdy se nesnaž obě milostné zkušenosti neprozřetelně srovnávat; lásku nelze měřit, jako měříme nějakou silnici nebo výšku budovy.

Láska je plná nástrah. Když chce o sobě dát vědět, září. Stín, který vrhá, si však nechává pro sebe.

Jestli jste už někdy prožil lásku, víte, jaké je s ní trápení.

Bojovník světla se snaží zjistit, s čím může počítat. A vždy přezkoumá vlastní výzbroj, jíž je víra, naděje a láska.

Jsem zamilovaná a bojím se, že budu trpět. Neboj se; toto utrpení by bylo možné odvrátit, jenom kdyby ses lásky zřekla.

Žádný cit - třeba láska - nestárne společně s tělem. City patří ke světu, v němž neexistuje čas ani prostor, ani hranice.

Láska nikdy nepřinesla štěstí. Právě naopak, je to vždycky úzkost, bitevní pole, spousta probdělých nocí a otázek, jestli jednáme správně. Skutečná láska znamená extázi a agonii.

Cožpak může člověk vymazat ze srdce bolest ze ztráty? Ne. Ale může se těšit z nějakého zisku.

Na všechny definitivní rány, jež zasazuje láska - to jest na rozchod - je jediným účinným lékem čas. Je třeba intenzivně trpět a zcela se vyhýbat drogám, utišujícím prostředkům a modlitbám ke svatým.

Musel jsem ji ztratit, abych pochopil, že chuť znovunalezeného je to nejsladší, co můžeme okusit.

Otevřela jsem okno i své srdce. Slunce zaplavilo pokoj a láska moji duši.

Mohl bych si myslet, že mi život vzal to nejdůležitější: lásku. Bolesti lásky však vždycky přejdou.

Věříte, že minulé lásky vás naučily líp milovat? Abych se mohla cele oddat, musela jsem zapomenout na jizvy, které mi způsobili jiní muži.

Každý bojovník světla už zranil někoho, koho miluje. Proto je bojovník světla; protože tím vším prošel a neztratil naději, že se polepší.

Neexistuje láska v klidu. Kdo se jí přiblíží, je ztracen. Nedokázala si vzpomenout ani na jedinou chvilku, kdy jí láska přinesla klid. Vždycky ji provázela agonie, extáze, prudká radost a hluboká žalost.

Láska nám dává potřebnou sílu, abychom se zhostili nemožných úkolů.

Odvaha neznamená nemít strach - nýbrž schopnost nenechat se jím ochromit.

Svému cíli se musíš oddat bez výhrad. Rozpolcená říše neodolá náporu nepřítele.

Není těžké obnovit nějaký život. Stačí si uvědomit, že jsme stále silní jako dřív. A využít to k svému prospěchu.

Vždycky si musíme uvědomit, kdy se nějaká etapa uzavírá. Ukončit cyklus, zavřít dveře, dopsat kapitolu - nezáleží na tom, jak to nazveme, důležité je považovat za minulost životní okamžiky, které už skončily.

Je třeba riskovat, jít určitými cestami a opouštět jiné. Nikdo nedokáže volit bez obav.

Nejvíc nejopravdověji člověk touží mít někoho blízkého. Pak se všechno dává do pohybu, muž a žena rozehrají hru, ale to, co předchází - ta přitažlivost, která je spojí -, se nedá vysvětlit. Je to nezachytitelná touha ve své ryzí podobě.

Všichni jsme částí božské jiskry. Účelem stvoření nás všech je to, čemu se říká láska. Probuď se, procitni k té lásce. Minulé už se nemá vracet. Musí být uznáno budoucí.

Hledání lásky je složité - protože nás může dovést stejně tak do nebe jako do pekla.

Na tomto světě je důležitá jenom láska. Taková byla Ježíšova láska k lidstvu, a byla tak velká, že otřásla hvězdami a změnila chod lidských dějin. Život jediné bytosti dosáhl něčeho, co nedokázali králové, vojska ani říše.

Kdo miluje a doufá, že bude jeho láska opětována, ztrácí čas.

Žárlit je jistě přirozené, přestože ji život naučil nevěřit, že toho druhého může vlastnit; s když tomu někdo věří, lže sám sobě.

Když je bojovník světla osamělý nebo unavený, nesní o vzdálených ženách a mužích; vyhledá toho, koho má vedle sebe, a s ním sdílí svou bolest nebo potřebu lásky - s potěšením a bez pocitu viny. Bojovník ví, že nejvzdálenější hvězda Vesmíru se projevuje ve věcech, jež ho obklopují.

Všichni jsme něčím povinování lásce: musíme umožnit, aby se projevila tak, jak to bude považovat za nejlepší.

Láska se ztrácí, když začneme přesně určovat pravidla, jak se má projevovat.

Lidé dávají darem květiny, protože v nich je skutečný smysl lásky. Kdo se pokusí vlastnit květ, uvidí, jak jeho krása vadne. Kdo se však jenom podívá na květinu na lukách, ponechá si ji navždycky.

Nikdo nemůže vlastnit to, co je na Zemi nejkrásnější - večer, kdy do oken bije déšť, nebo klid, jejž kolem sebe šíří spící dítě - můžeme to však poznat a milovat. Těmito okamžiky se zjevuje lidem Bůh.

Zamilovaní lidé působí příznivě na prostředí, v němž žijí.

Jsme bojovníci světla. Silou naší lásky, naší vůle, můžeme změnit náš osud i osud mnoha lidí.

Opravdová láska se nemá pokoušet napravovat druhé, ale těšit se z toho, že vše je lepší, než jsme očekávali.

Bojovník světla je na světě proto, aby pomáhal svým bratřím, a ne proto, aby odsuzoval svého bližního.

Tradice pohostinosti nemůže zmizet. Kdykoli někoho přijmeme, otvíráme se dobrodružství a tajemství.

Ten, kdo propadne vášni a nebere ohledy na společné blaho, bude ustavičně žít v úzkosti: že zraní partnera, že se znelíbí té nové, vášnivě milované osobě, že ztratí vše, co si vybudoval.

Každý bojovník světla se poděluje s ostatními o vše, co o cestě ví. Pomoz mi a bude ti pomoženo. Každý musí předat, co se naučil.

Občas se pokoušíme zotročit vše, co milujeme - jako by sobectví bylo to jediné, co udrží náš svět v rovnováze.

Raději tedy přijmu svou samotu: kdybych v téhle chvíli chtěla před ní utéct, nikdy už znovu nenajdu žádného partnera. Jestliže ji přijmu, místo abych proti ní bojovala, situace se možná změní. Poznala jsem, že samota je silnější, když se proti ní stavíme - ale slábne, když ji prostě nebereme na vědomí.

Bojovník světla sdílí svůj svět s lidmi, jež miluje. SNaží se je povzbudit, aby delali to, co by chtěli, ale k čemu nemají dost odvahy.

Odpuštění je obousměrná silnice: vždy, když někomu odpouštíme, promíjíme zároveň i sobě.

K dobrému boji potřebujeme pomoc. Potřebujeme přátele, a když nejsou nablízku, musíme si změnit samotu v hlavní zbraň.

Svět potřebuje především příklady, lidi schopné prožívat své sny a bojovat za své ideje.

Když milujeme, vše nabývá ještě většího smyslu.

Opravdová láska je činem naprostého odevzdání.

Paulo Coelho

30. dubna 2014 v 13:35 | Míša |  Citáty
Láska nikdy člověku nebrání jít za osobním příběhem. Pokud k tomu dojde, pak to není opravdová láska, ta, která mluví řečí světa.

Láska není ani velká, ani malá; je to jen láska. CIt nelze měřit jako silnici. Jestliže to učiníš, začneš vše srovnávat s tím, co se doslechneš, nebo s tím, co očekáváš. Tak budeš vždy poslouchat nějaký příběh, místo abys šel svou vlastní cestou.

Budeš riskovat prohru, zklamání, rozčarování, ale Lásku nikdy hledat nepřestaneš. Zvítězí ten, kdo hledání nikdy nezanechá.

Láska je síla, která proměňuje a zlepšuje duši světa.

Všichni dokážou milovat, s tím darem už se narodili. Pro někoho je to zcela přirozené, ale většina se musí znovu učit, vzpomínat si, jak se miluje, a všichni bez výjimky musí své dávné city spálit v krbu, znovu prožívat radosti a bolesti, vzestupy a pády, dokud nezahlédnou nit, která je přivede ke každému dalšímu setkání; ano, existuje jakýsi nit.

Láska je jediný podnět, jenž aktivuje inteligenci a kreativitu, něco, co nás očišťuje a osvobozuje.

Podstata stvoření je jediná - a ta podstata se jmenuje láska. Láska je síla, která nás opět sdružuje, aby shrnula zkušenost rozptýlenou v mnoha životech, na mnoha místech světa.

Láska je síla, která je na zemi, aby nám přinesla radost, aby nás přiblížila Bohu a našemu bližnímu.

Moudrý je moudrý jen proto, že miluje. A ten, kdo je hloupý, je hloupý jen proto, že si myslí, že lásku může pochopit.

Láska je klíčem k pochopení všech tajemství.

Duchovním prožitkem se predevším rozumí láska jako praktická zkušenost. A v lásce žádná pravidla neplatí. Můžeme sice studovat příručky, snažit se ovládnout své city, mít strategii chování - ale k čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbude, než je poslechnout.

Jestliže je někdo schopen bezvýhradně, bezpodmínečně milovat svého partnera, projevuje Boží lásku. Projevuje-li se Boží láska, on bude milovat svého bližního.

Láska je jediný most mezi neviditelným a viditelným, který znají všichni. Je to jediný činý jazyk, jímž lze vyjádřit všechna naučení, která vesmír denně vštěpuje lidským bytostem.

Láska naplňuje vše. Nelze po ní toužit - protože je cílem sama v sobě. Nemůže být nevěrná, poněvadrž ji nelze vlastnit. Nemůže být zajata, protože je jako řeka a přelije se přes hráze.

Jsou chvíle, kdy Bůh vyžaduje poslušnost. Jsou však také chvíle, kdy si přeje vyzkoušet naši vůli a vyzývá nás, abychom pochopili jeho lásku.

Láska je také cosi tajemného: čím víc ji dělíme, tím víc se množí.

Láska byla nade vším a láska neznala nenávist - jenom omyly.

Celý život člověka na Zemi směřuje k hledání jeho druhé části. Nezáleží na tom, jestli zdánlivě usiluje o vědění, o peníze nebo o moc. Nic z toho, čeho dosáhne, nebude úplné, pokud současně nedokáže najít svou druhou část.

Láska je akt víry v druhou osobu a její tvář musí být dál zahalena tajemstvím. Láska má být prožívána a vychutnávána každým okamžikem, ale když se jí pokoušíme porozumět, magie zmizí.

Kudy vstupuje světlo do domu? Otevřenými okny. Kudy vstupuje světlo do člověka? Otevřenými dveřmi lásky.

V lásce není dobro ani zlo, není budování ani ničení, jsou pohyby. A láska mění přírodní zákony.

Bůh už byl přřítomen v jeskyních a v hromobití našich předchůdců; ale po celou tu dobu stále přebýval v lidských srdcích v podobě lásky.

Když někdo miluje, dokáže se stát čímkoli, co bylo stvořeno. Když někdo miluje, vůbec nemusí rozumět tomu, co se děje, protože všechno se začne dít v nás a člověk se může proměnit ve vítr. Pokud mu ovšem nějaký vítr pomůže.

Všichni milenci kteréhokoli pohlaví dobře vědí, že láska je sice požehnání, ale zároveň je to také cosi krajně nebezpečného, nepředvídatelného, co může způsobit vážnou újmu. Proto každý, kdo hodlá milovat, by měl vědět, že vystavuje své tělo a svou duši různým ranám a že nikdy nebude moci obviňovat svého partnera, neboť riziko je pro oba stejné.

V lásce je sémě našeho růstu. Čím víc milujeme, tím blíže jsme duchovní zkušenosti.

Existují pěstitelé. Musejí snášet bouře a roční období a zřídkakdy si odpočinou. Ale na rozdíl od budovy zahrada nikdy nepřestává růst a mění jim život ve velké dobrodružství.

Proč mám naslouchat svému srdci? Protože tam, kde bude tvé srdce, bude i tvůj poklad.

Každý den je jiný a s každým novým ránem přichází ta zázračná chvíle, ten kouzelný okamžik, ve kterém se hroutí staré světy a rodí se nové hvězdy.

Bojovník se bez váhání noří do proudu vášní, jenž stále protéká jeho životem.

Každý člověk má poklad, který na něj čeká.

Ve chvíli, kdy se vydáme hledat lásku, i láska nám vychází vstříc. A zachrání nás.

Přes všechny křivdy, přes všechno, co se nám stane, aniž za to můžeme, přestože se necítíme schopni změnit všechno špatné v lidech a ve světě - Láska je stále silnější a pomůže nám růst. A teprve pak dokážeme pochopit hvězdy, anděly a zázraky.

Bůh se nemstí, Bůh je láska. Trestá pouze tím, že přinutí člověka, který dílo lásky přerušil, aby v něm pokračoval.

Ano, to je ta láska. Ta působí, že lovná zvěř se promění v sokola, sokol v člověka a člověk znovu v poušť. A ta působí, že olovo se promění ve zlato; a zlato se opět skryje pod zemí.

Trápím se láskou. Může to být jenom sestup do pekel - ale může to být nějaké odhalení.

Neexistuje nic kromě lásky. Právě ta udržuje svět v pohybu a hvězdy na nebi.

Energie nenávisti nikam nevede; avšak energie odpuštění, která se projevuje láskou, dokáže pozitivně změnit tvůj život.

Láska dokáže člověka proměnit. To ona způsobila, že jsem objevil, kdo jsem.

Historie se změní, až budeme moci využívat energii větru, moří, atomu.

K takovým setkáním většinou dochází, když už člověk nemůže dál, když potřebuje zabít své city, aby se mohly znovu zrodit. Ta setkání na nás čekají.

Musím se pořád znova vydávat na Svatojakubskou cestu, odhodit nepotřebou zátěž, nechat si jen to, co potřebuji každý den k životu. Musím připustit, aby energie lásky volně proudila zvenčí dovnitř a zevnitř ven.

Bojovník světla přijímá své vášně a umí se z nich těšit. Vím že se nemusí odříkat nadšení z dosažených vítězství; patří k životu a radují se z nich všichni, kdo se na nich podílejí. Nikdy však neztrácí ze zřetele trvalé věci a svazky upevněné časem. Každý bojovník ví, jak rozlišit pomíjivé a definitivní.

Láska není zvyk, závazek nebo dluh - láska je. Bez jakýchkoli definic. Miluj a moc se neptej. Jenom miluj.

Láska se neptá. Když začneme přemýšlet, začneme mít strach. Ten strach se těžko vysvětluje. Proto je lepší neptat se a jednat. Je třeba podstoupit riziko.

Od počátku věků se všichni snažá porozumět vesmíru skrze lásku.

Láska není přání, není to poznání, není to obdiv. Je to výzva, oheň, jenž plane neviděn.

Je důležité nechat určité věci odejít. Zbavit se jich. Uvolnit se. Lidé si musí uvědomit, že nikdo nehraje s poznačenými kartami, někdy vyhrajeme, jindy prohrajeme. Nečekejte, že vám někdo něco vrátí, že uzná vaše úsilí, odhalí vaše nadání, pochopí vaši lásku.

Mnohé emoce vedou lidské srdce, když se rozhodne věnovat duchovní cestě. Může to být nějaký ušlechtilý motiv, jako je víra, láska k bližnímu nebo milosrdenství.

Tvoje láska mě zachrání a vrátí mi mé sny.

Miluji tě, protože se mi zdál sen, protože jsem potkal krále, prodával sklo a putoval pouští, protože kmeny vyhlásily válku a já došel ke studni, abych se dozvěděl, kde bydlí Alchymista. Miluji tě, protože celý Vesmír se spojil, abych došel až k tobě.

Důležité věci vždycky zůstávají - naopak odchází to, co jsme za důležité považovali, ačkoliv je to zbytečné, jako třeba představa, že ovládáme energii lásky.

Láska je nejopravdovějším projevem svobody a nikdo nemůže druhého člověka vlastnit.

Povinnost se promění v jakousi oddanost, v bezmeznou lásku k lidskému údělu, a my začneme bojovat, aby se uskutečnilo, co chceme.

Léta jsem zápasila se svými city, protože jsem měla strach ze smutku, utrpení, samoty. Od počátku jsem věděla, že skutečná láska je nade vše a že je lepší zemřít než přestat milovat.

Láska je skutečně tím hlavním, co dokáže lidský život ze vteřiny na vteřinu změnit.

Ranění láskou nejsou na rozdíl od zraněných ve válce obětmi ani katy. Zvolili si něco, co je součástí života, a tak musejí čelit agonii a extázi své volby. A ten, koho láska nikdy neporanila, nebude moci prohlásit: žil jsem - protože nežil.

Nikdy nepřestaň pochybovat. Jakmile pochybnosti zmizí, znamená to, že jsi na své cestě ustrnula.

Kouzelný okamžik je ten, v němž jedno "ano" a jedno "ne" mohou změnit celou naši existenci.

Když nalezneš v životě něco důležitého, neznamená to, že se musíš všeho ostatního zřeknout.

Aly Michalka - Someone To Fall Back On

30. dubna 2014 v 13:24 | Míša |  Muzika


Nikdy nebudu rytíř v brnění
S mečem v ruce, nebo kamikadze bojovník
Nepočítej, že se mnou dobyješ barikády
A zaujmeš stanovisko nebo podržíš základ.

Nikdy neuvidíš žádné jizvy, či rány
Nechodím po uhlí, nebudu chodit po vodě

Nejsem žádný princ, nejsem žádný svatoušek, nejsem ničí nejdivočejší sen,
Ale budu stát vedle a být někdo, na koho se můžeš obrátit.

Jaká komedie - Jsi pohmožděný a utlačený sněhem
A já jsem ten, kdo hledá laskavost.
Avšak mi upřímně nevěříš
Ale ty věci, které mám jsou ty, které potřebuješ.

Díváš se na mě jako bych nedával smysl,
Jako na ztrátu času, jako když to nedává smysl

Nejsem žádný princ, nejsem žádný svatoušek, a jestli je to to, co věříš, že potřebuješ,
Mýlíš se - nepotřebuješ moc, potřebuješ někoho, o koho se můžeš opřít

A to budu já, já se postavím na tvou stranu.
Jestli jsem ten jediný, jsem na to zvyklý.
Byl jsem sám, raději bych byl
polovinou z nás, přinejmenším z vás, to nejlepší ze mě.

A budu tvůj princ, budu tvůj svatoušek,
A půjdu přes ploty
Na tvé jméno. Půjdu, přísahám
Budu někým, o koho se dá opřít!
Budu ten, kdo čeká,

A tak dlouho, jak mě necháš
Budu ten. kterého potřebuješ.
Budu někdo, o koho se dá opřít tvůj princ, tvůj svatoušek,
Ten, koho si myslíš, že budeš potřebovat

Budu - budu někdo, o koho se dá opřít.


The Vamps - Last Night

30. dubna 2014 v 11:44 | Míša |  Muzika


Držím své ruce vysoko
A házím svou skleničku až do nebe
Jakmile přijde ráno
Vůbec si nebudeme všímat slunce

A jestli že se začnou sužovat stěny
Pak pojďme prostě začít všechno znova
To je tak, když přijde večer
Jo, když přijde večer

Wooah Wooah
Ne, dnes večer nejdeme domů
Probudíme se, až hvězdy začnou zářit
Uděláme to všechno
Uděláme to všechno
Uděláme to znovu

Probudit se ráno
Se slunečními paprsky v mých očích
Jenže moje hlava se necítí tak jasně
Co se sakra stalo včera v noci
Jo, včera v noci
Myslím, že jsme tančili
Zpívali všechny naše oblíbené písničky
Myslím, že jsem mohl někoho políbit
A jestli zítřek nikdy nepřijde
Užili jsme si včerejší noc

Pojďme uzavřít tuhle párty
Strhneme tuhle budovu k zemi
Jo holka, pojďme si to užít
Jedna noc je vše co máme

Pojďme tančit, dokud nezemřeme
Nikdo dnes večer nejde domů
Tenhle polibek by mohl být náš poslední
Do toho a pozvedni svou skleničku

Wooah Wooah
Ne, dnes večer nejdeme domů
Probudíme se, až hvězdy začnou zářit
Uděláme to všechno
Uděláme to všechno
Uděláme to znovu

Probudit se ráno
Se slunečními paprsky v mých očích
Jenže moje hlava se necítí tak jasně
Co se sakra stalo včera v noci
Jo, včera v noci
Myslím, že jsme tančili
Zpívali všechny naše oblíbené písničky
Myslím, že jsem mohl někoho políbit
A jestli zítřek nikdy nepřijde
Užili jsme si včerejší noc

Uděláme to všechno znovu
Uděláme to všechno znovu
Tak řekni svému kamarádovi
Aby řekl svému kamarádovi
Aby vzal dalšího kamaráda
Užili jsme si včerejší noc
Uděláme to všechno znovu
Uděláme to všechno znovu
Do konce tohohle večera
Užili jsme si včerejší noc

Uděláme to všechno znovu
Uděláme to všechno znovu
Tak řekni svému kamarádovi
Aby řekl svému kamarádovi
Aby vzal dalšího kamaráda
Užili jsme si včerejší noc
Uděláme to všechno znovu
Uděláme to všechno znovu
Do konce tohohle večera

Probudit se ráno
Se slunečními paprsky v mých očích
Wooah wooah
Co se sakra stalo včera v noci
Jo, včera v noci
Myslím, že jsme tančili (tančili jsme)
Zpívali všechny naše oblíbené písničky (oblíbené písničky)
Myslím, že jsem mohl někoho políbit
A jestli zítřek nikdy nepřijde
Užili jsme si včerejší noc

Probudit se ráno
Se slunečními paprsky v mých očích
Jenže moje hlava se necítí tak jasně
Co se sakra stalo včera v noci
Jo, včera v noci
Myslím, že jsme tančili
Zpívali všechny naše oblíbené písničky
Myslím, že jsem mohl někoho políbit
A jestli zítřek nikdy nepřijde
Užili jsme si včerejší noc!

Novinky 6

28. dubna 2014 v 10:11 | Míša |  Filmy

Frajeři ve Vegas


komedie
USA, 2013, 104 min


Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou zapomenout na svá stará kolena, a ve jménu slavných společných mejdanů to ještě jednou roztočit. Jeden z nich, zapřisáhlý starý mládenec chystá překvapivou svatbu a to je ideální příležitost. Cíl? Jak jinak. Las Vegas. V Brooklynu znali tuhle čtyřku kamarádů všichni, život je ale nakonec zavál každého jinam. Jeden je sám v Brooklynu, druhý se svou ženou na Floridě, třetí žije v Jersey se synem. Z ospalosti je vytrhne až telefonát toho čtvrtého, bohatého právníka z Malibu, který jim oznámí, že konečně požádal svoji o polovinu mladší přítelkyni o ruku. Je rozhodnuto, potkají se v Las Vegas a bude to rozlučka se svobodou, jak se sluší a patří. Jakmile ale dorazí na místo, zjišťují, že tohle už není Vegas, jak ho znali. Město se ani na vteřinu nezastavilo a pravidla hry se za celá ta léta změnila. Casino Sands, kde dříve hrávali, je zavřené a ve Stripu teď vystupuje nějaká Cirque du Soleil. Příliš velké, příliš hlučné. Ale pořád je to město hříchu a to je taky hlavní důvod, proč sem přijeli. Krásná žena, postupka, drink po ruce. Čtyřka starých přátel ví, proč přijela, a začne město znovu dobývat.

Můj názor: Tyhle filmy se jednoduše točí pro mě. Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman a Kevin Kline, i kdyby jen seděli a povídali si, tak mě bude bavit na to koukat. Je to prostě lehká, nenáročná komedie. Co byste pořád chtěli? Navíc po těchto starších pánech! :D I tak vás ale překvapí, především tanec Morgana :) Oni jsou prostě skvělí a ví co dělají. Nebudete se u toho válet smíchy po zemi, neuvidíte žádné samé sprosté věci, žádná hovna, blití, sraní.. pokud tohle v komedii musíte mít, tak se ani nedívejte. Jinak, prostě, dobře :)
Captain America: Návrat prvního Avengera


akční, dobrodružný, sci-fi
USA, 2014, 136 min


Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain America ve filmuCaptain America: Návrat prvního Avengera poklidně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. Společně s Black Widow se Captain America pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí a současně se na každém kroku střetává s profesionálními zabijáky, kteří byli posláni, aby ho umlčeli. Když dojde k odhalení skutečné šíře zákeřného plánu, povolávají Captain America s Black Widow na pomoc svého spojence Falcona. Přesto se brzy ocitají tváří v tvář nečekanému a zdatnému nepříteli - Winter Soldierovi.

Můj názor: Samozřejmě, přikláním se k názoru, že dvojka je mnohem lepší film, než první díl. Zároveň, ale nesouhlasím s tím, že by to byl lepší snímek než Avengers. Návrat prvního Avengera bych zařadila někam mezi. Musím říct, že mě takové zlepšení skutečně překvapilo, film pěkně plynule běžel a dvě hodinky utekly, ani nevím jak. Co velmi oceňuji je ta provázanost, jak mezi filmy, tak se seriálem! Opravdu, seriál Agents of S.H.I.E.L.D. není ztrátou času, zvlášť k tomuto filmu se velmi hodí. Hydra je tam mnohem víc vysvětlena a ukázána. U tohoto filmu prostě nemám, co vytknout. Velmi mile mě překvapil a ráda se na něj ještě někdy, při maratonu Agentů podívám :)Ve filmu nechybí ani stará známá Scarlett Johansson, s mnohem lepším účesem! :) :D

smrt ředitele Furyho

V roli padoucha se zde objevil můj velmi oblíbený herec Sebastian Stan (např. role kloboučníka v Once upon a time)

A teoreticky mrtvý Samuel L. Jackson

V roli kapitánova kamaráda a pomocníka Anthony Mackie

V roli dalšího padoucha známý herec Robert Redford

A samozřejmě S.H.I.E.L.Du oddaná Cobie Smulders

Co mě osobně velmi potěšilo, bylo obsazení herečky Emily VanCamp, ještě ke všemu do kladné role :)

Když ten lamač srdcí jste vy...

26. dubna 2014 v 15:00 | Míša |  Články
Trápit se, že vás opustil? Ani náhodou! Rozchody se obvykle odehrávají ve vaší režii a za sebou necháváte zástup odkopnutých milenců.

Terezu nikdy žádný muž neopustil. "Ještě nikdy jsem se netrápila rozchodem,! krčí rameny sedmadvacetiletá kadeřnice. "To spíš chlapi fňukají kvůli mně." Její milostnný život připomíná film Nevěsta na útěku, ve kterém Julia Roberts utekla hned třem snoubencům od oltáře. I Tereza nechá pokaždé vztah zajít daleko. Začne s přítelem bydlet, plánuje s ním manželství a děti. "Jenže asi tak po roce mě partner přestane bavit, a tak odejdu," říká. "Je to podle mě lepší než čekat, až vztah přestane bavit jeho." Odkud se ve vás potřeba lámat mužská srdce bere? A když zamilované muže bez soucitu odkopáváte, neubližujete nejvíc sama sobě?

"Soucit? Jen ne s mužem."

Lámání srdcí je považováno spíš za mužskou disciplínu, ale libuje si v něm i spousta žen. Nejdřív si muže omotají okolo prstu a pak ho pošlou k šípku. Pokud k takovým patříte, nemusíte si ani uvědomovat, že za vaši pověst ničitelky mužů možná může dávný bývalý. "Příčinou takového chování může být nečekaný a bolestivý rozchod v období dospívání, díky kterému dívka mohla ztratit důvěru v muže i partnerství. V dalších vztazích se proto chová chladně, což se navenek může jevit jako forma pomsty vůči všem mužům. Uvnitř je však zpravidla zraněná a rozchody opakovaně trpí," vysvětluje partnerská poradkyně Alex Hrouzková z pražského My Life Studia. "Pomsta je tak sladká! Vychutnáváme si, jak ti přitakávači trpí. Soucit? Jistě, ale ne s mužem!" popisuje partnerská poradkyně Ulla Rhanová v knize Fuck & Go (vydalo nakladatelství Rybka Publishers) myšlenkové pochody některých takových žen. "Čím potřebněji ubožák vypadá, tím méně ho chceme a tím mocněji po něm dupeme." Po rozchodu obvykle přichází kocovina, protože ve skutečnosti nechcete být sama. I když si to třeba nepřiznáte, toužíte po hezkém vztahu s někým, koho budete milovat a on vás. Strach z odmítnutí a další špatné zkušenosti vám však brání, abyste se poddala lásce a vydala se tím partnerovi všanc. Negativní zkušenost s mužským pokolením jste mohla udělat také v rodině. Alex Hrouzková připomíná: "Mužem, který mohl ženu takto negativně ovlivnit v již raném dětství, bývá zpravidla otec, který se choval manipulativně a třeba až násilnicky směrem k matce i dceři."

"Pomoc, dusím se!"

Potřebu vymanit se z každého vážnějšího svazku mívají také ženy, se kterými otec v dětství nežil. Jakmile vám partner dává najevo upřímnou lásku, zpanikaříte. Co když si na něj zvyknete a on pak odejde? Takové ženy si často namlouvají, že je vážný a těsný vztah nebaví nebo se v něm dusí. Neklid, který pociťují, je však maskovaným strachem z odmítnutí. Mnohé se bojí i samoty, protože jim připomíná dobu, kdy marně toužily po přítomnosti otce. "O samotě panikařím úplně stejně jako v partnerství," přiznává jedna z nich, třiatřicetiletá Bára. "Z legrace říkám, že nedokážu žít s chlapem ani bez chlapa. Proto bydlím s kamarádem homosexuálem a udržuju dva tři paralelní vztahy. Ale totálně nezávazné! Jakmile se na mě některý muž začne moc lepit, odříznu ho." Možná sice jeste mistryně v lámání srdcí, ale máte skvělý vztah s otcem a neprodělala jste ždáný bolestný rozchod. Prostě vás jen baví mít nad muži navrch, přitáhnout si někoho na udici a pak ho zase poslat k vodě. Jenže podle partnerských poradců zdravý přístup ke vztahům si nikdy nezahrnuje soupeření a boj o moc. Pokud chcete muže popadnout, zmačkat a zahodit, nejspíš testujete svoji tržní cenu a zvedáte si sebevědomí. "Tyto ženy často nevěří, že by je nějaký muž mohl mít opravdu rád, neustále čekají ze strany muže nějaký podraz," vysvětluje Alex Hrouzková. Jakmile se protějšek začne chovat příliš zamilovaně, může ve vás vzbudit až odpor. Možná vám připadá, že když se někdo chová příliš mile, nejspší je to nějaká lesk. Raději couvnete a poohlédnete se po novém partnerovi. "Ženy podobného založení si neuvědomují, že takové jednání vychází z jejich paradoxně nízkého sebevědomí," dodává odbornice. Pokud ovšem každý vztah utnete dřív, než se stačí rozvinout, o hodně se připravujete. Nezažijete splynutí duší, ani vzájemnou důvěru.

Vystupte z kruhu

Nezoufejte, stálý a pevný vztah si můžete vybudovat nejen se svým kocourem, ale i s mužem. Následující příběh je důkazem, že diagnóza ničitelky mužů není neléčitelná. Třicetiletý Daniel vypráví: "Když jsem začal chodit s Bárou, společní známí mě varovali, že vždycky muže okouzlí, zařídí, aby se na ní stal úplně závislý, a pak se ho drsně zbaví." Daniel Báře otevřeně prozradil, co se o ní říká, a ona připustila, že má se vztahy problém a uvažuje o psychoterapii. "Už po třech sezeních pochopila, že ji vlastně zničil otec, který od rodiny opakovaně odcházez a zase se vracel," dodává Daniel. Alex Hrouzková přitakává: "Uvědomění si, že dělám ve vztazích něco špatně a mé chování vede jen k většímu a hlubšímu osamění, je nejlepší cestou k novému začátku. S pomocí psychologa či psychoterapeuta má pak žena velkou šanci změnit své chování a navázat hezký dlouhodobý vztah." A jak to dopadno s Bárou a Danielem? Jsou spolu třetí rok a plánují svatbu.

Oblíbené filmy 9

26. dubna 2014 v 15:00 | Míša |  Filmy

Klub odložených žen

Komedie
USA, 1996, 97 min

poster

Bývalé spolužačky Elise, Brenda a Annie se setkávají po letech na pohřbu další přítelkyně Cynthie, která spáchala sebevraždu. Kamarádky zjistí, že je pojí společný osud: jejich manželé je ve středním věku opustili a našli si nové partnerky. Všechny tři přítelkyně dostanou dopisy od Cynthie (psala je před svou smrtí), kde je nabádá, aby držely pohromadě. Trojice se sejde v restauraci a domluví se na společném postupu vůči zrádným partnerům. Napnou veškeré síly, aby své předsevzetí dotáhly až do konce, kdy jim jde i o pomoc podobně postiženým manželkám. Svůj záměr mají hrdinky ulehčený tím, že proti nim stojí slabí muži, ovládaní hlavně chtíčem, spojeným s přicházející druhou mízou.
Velká ryba

Drama / Fantasy / Dobrodružný / Mysteriózní
USA, 2003, 120 min

poster

Edward Bloom (ALBERT FINNEY) byl odjakživa vášnivým vypravěčem neuvěřitelných historek ze svého mládí (EWAN McGREGOR), kdy jej jeho záliba v cestování zavedla na úžasnou výpravu okolo světa. V jeho mýtických dobrodružstvích nechybí obři, vlkodlaci, zpívající siamská dvojčata ani čarodějnice se skleněným okem, která dokáže nahlédnout do budoucnosti. Se svými fantastickými historkami se Bloomovi daří okouzlit každého kromě jeho syna Willa (BILLY CRUDUP). Když pak Edward onemocní, jeho žena Sandra (JESSICA LANGE) se pokusí Willa přimět, aby ke svému otci znovu našel cestu. Will se musí pokusit oddělit pravdu od fikce a naučit se s heroickými činy i velkými prohrami svého otce žít.
21 Jump Street

Akční / Komedie / Krimi
USA, 2012, 109 min

poster

Schmidt (Jonah Hill) a Jenko (Channing Tatum) se na střední škole k smrti nenáviděli, aby se z nich v policejní akademii posléze stali nejlepší přátelé. Ačkoliv nepatří k tomu nejlepšímu, čím se může policejní sbor pochlubit, mají možnost svou pověst změnit ve chvíli, kdy jsou přiděleni k tajné policejní jednotce Jump Street pod vedením kapitána Dicksona (Ice Cube). Místo zbraní a policejních odznaků jsou vyzbrojeni batohy, aby se za přispění svého nedospělého vzhledu vmísili tajně mezi mládež. Problém je ale v tom, že dnešní dospívající mládež je docela jiná, než jaká byla před několika lety, a Schmidt s Jenkem zjišťují, že jejich představy o životě středoškoláků, ať už jde o sex, drogy či rock'n'roll, jsou zcela k ničemu. Především ale přicházejí na to, že se stále nevypořádali s celou řadou vlastních problémů, kterým v průběhu dospívání čelili - a oba se musejí postavit hrůze a nervozitě z toho, že se jsou nuceni vrátit znovu na střední školu a znovu zažívat všechny problémy, o kterých se domnívali, že už jsou dávno minulostí.
Paralelní světy

Fantasy / Sci-Fi / Romantický / Drama
Kanada / Francie, 2012, 107 min

poster

Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný život a stále myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho dne zahlédne Adam dospělou Evu v televizi a už ho nic nezastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda!
Hostitel

Sci-Fi / Thriller / Romantický / Akční / Dobrodružný
USA, 2013, 125 min

poster

Po úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní mimozemšťané. Takzvané Duše přebírají kontrolu nad myslí člověka, používají jeho tělo a zdánlivě beze změny žijí jejich životy. Každý člověk se stane pro Duši pouhou schránkou a hostitelem. Hlavní hrdinkou filmu je Melanie, mladá dívka, která patří mezi zbývající "divoké" lidi a která se bezhlavě zamiluje do kluka jménem Jared. Byla by to celkem obyčejná lovestory, ale po jedné z honiček je Melanie zajata a její tělo si bere Duše jménem Poutnice. Poutnice je překvapena a zavalena hotovou tsunami vzpomínek a silných emocí, jimž vévodí láska. Stane se to, na co nejsou Duše příliš zvyklé. Melanie se odmítá své mysli a svého těla vzdát. Poutnice chtěla původně ze vzpomínek odhalit úkryt zbývajících lidí, houževnatá Melanie ji v nich ale ukáže sílu lásky. Mimozemská Duše sama této síle nečekaně podlehne a v překvapivém spojenectví se pak vydají hledat Jareda, kterého obě milují. Stejně odhodlaná jako Melanie je ovšem i Duše jménem Hledačka s jediným úkolem - dopadení všech přeživších a ochrana nové rasy.
Ladíme!

Komedie / Hudební / Romantický
USA, 2012, 112 min

poster

Beca (Anna Kendrick) nastoupila na novou školu a jako těžký introvert má v plánu nikam se nezařazovat a s nikým se nepřátelit. To je první důvod, proč ji nepotkáte jinak než se sluchátky na uších. Tím druhým je touha stát se úspěšnou dýdžejkou. Svého plánu se drží až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu holek (upjaté královny krásy, urostlé drsňačky, sexuální dračice i těžké asociálky), které spojuje soutěžní sborové zpívání slavných písniček bez hudebního doprovodu. Ten si vytvářejí vlastním hlasem. Beca sice na první kolo námluv řekne "ne", ale nezpochybnitelný hudební sluch a schopnost zpívat čistě i ve sprše, ji nakonec do klubu zpívajících studentek přivede. Jenže Beca je tak trochu rebelka, a tak to okamžitě začne mezi ní a neoficiální šéfkou týmu Aubrey nezdravě jiskřit. Zatímco Aubrey je vyznavačka středního proudu, Beca neustále hledá nové cesty, Aubrey jde hlavně o vítězství v prestižním klání školních vokálních skupin, Beca na nějakou soutěž zvysoka kašle. Liší se prakticky ve všem a jako silné povahy se jednou musí nevyhnutelně střetnout. A ač klasik zpívá, že "zpívání krásně zní", tohle rozhodně krásné nebude. A přitom finále je tak blízko!
Útok na Bílý dům

Akční / Thriller / Drama
USA, 2013, 137 min

poster

Režisér slavných akčních velkofilmů Roland Emmerich nás tentokrát zavede do Bílého domu. Mezi turisty podnikající prohlídku sídla amerického prezidenta je i washingtonský policista John Cale s dcerou. Dramatické okolnosti ho přinutí skočit rovnýma nohama do akce, aby zachránil nejen své dítě ale i prezidenta a postavil se přesile těžce vyzbrojené skupiny polovojenských útočníků.
Velký Gatsby

Drama / Romantický
Austrálie / USA, 2013, 142 min

poster

Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye, který opustí středozápad a na jaře roku 1922 se vydává do New Yorku, města ztělesňujícího uvolňující se morálku a populární jazz. Carraway hledá svou vlastní verzi amerického snu a usadí se nedaleko domu záhadného a časté večírky pořádajícího Jaye Gatsbyho a také kousek od své sestřenice Daisy a jejího záletného manžela s modrou krví Toma Buchanana. Nick se postupně stane součástí světa mimořádně bohatých lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání. Nick jako svědek tohoto světa píše příběh nemožné lásky, věčných snů a automobilové tragédie, a nastavuje zrcadlo moderní době a jejím soubojům.

Scénárista, producent a režisér Baz Luhrmann s pomocí své mimořádné představivosti znovu převedl na filmové plátno román F. Scotta Fitzgeralda "Velký Gatsby". Luhrmann nabízí svoji vlastní vizuální interpretaci klasického příběhu a oživuje děj příběhu dosud nevídaným způsobem. Hlavní roli v jeho filmu ztvárnil Leonardo DiCaprio.

Téma týdne: "Tóny písně"

24. dubna 2014 v 13:38 | Míša |  Téma týdne
Ten pocit, když poslouchám nějakou píseň, vnímám text a vidím se v tom. Každý druhý člověk na světě říká, že je pro něj hudba vším. Ale je to pravda? Hudba je v našich životech opravdu důležitá, ale většina lidí ji má jako kulisu. Jen aby zaplnili ticho. Pak jsou tu ale ti, pro něž je hudba opravdu vším, celým životem! Jsou to především ti, kteří mají nějaký dar, ať už hrají na hudební nástroje, píší texty, skládají hudbu, nebo zpívají. Pokud nějakým způsobem máte dar zasahovat do hudby, je pro vás opravdu vším.

Byly doby, opravdu krásné životní chvíle, kdy jsem chtěla hudbě věnovat celý svůj život. Chtěla jsem, aby mě tato sféra naprosto ovládla, abych jí opravdu propadla. A tím jsme se dostali k té třetí skupině lidí, to jsou ti, kteří mají tento dar, ale promarní ho. Důvodů je hodně, třeba strach, strach z vyhoření, strach z prohry. Svět hudby může být krásný, ale může vás i zničit. Když jste dobří, začne se o vás mluvit, začne se o vás svět zajímat a ztratíte soukromí. Získáte slávu, ale za jakou cenu! Bála jsem se, že získám slávu, zkušenosti, nové známosti, ale přijdu o svůj život. A tak jsem se raději stáhla. Neříkám, že ještě občas nenapíšu nějaký text, nebo s úsměvem nepopadnu kytaru, stejně tak když slyším nějakou písničku, pořád mám tendence hledat chyby a snažit se je opravovat. Pořád ve mně hudba je. Pořád ve mně ta část žije, ale řekla bych, že umírá, pláče. Jsem naprosto vyrovnaná a smířená s tím, že tenhle svět pro mě není, že skončil. Mám svoji rodinu, mám svůj klid a mám svoji hudbu! Denně s ní žiji. A to mi stačí. Tenhle můj obyčejný svět.

Ať už děláte cokoliv, hudba vám může příjemnit život. Tyhle tóny písně, to jsou vaše životní tóny! Najděte si to svoje, vžijte se do toho. Žijte pro tyhle tóny, které jsou vašim životem! Pouze vašim! Nenechte si lidi mluvit do ničeho, co chcete dělat, je to váš život, ne jejich. Vy s tím budete žít, nikoliv oni! A proto jim nedovolte, aby ve vás zabili jakýkoliv tón, protože oni pak budou šťastní na úkor vašeho štěstí! Vězte, že každý má svůj osud nějak, někde napsaný, ovšem scénář je ve vašich rukou. Co má přijít, to přijde. Důležité je všechno brát tak, jak to je. Některé věci jdou změnit, některé je lepší nechat být. Pokud z vašeho života někdo odešel, mělo se tak stát. Pokud jste spadli, seberte se a znovu vyskočte na nohy.

Hej, já tu nechci nijak moralizovat, ani vám nechci radit, jak žít. Ale trvalo mi 22 velmi dlouhých let, abych pochopila hodně životních pravd. Promarnila jsem hodně času s lidmi, kteří za to nestáli. Někteří mě obohatili o hezké chvíle, někteří o ošklivé zkušenosti, ale všechno mě to posunulo tam, kde jsem dneska. A jsem tam velmi šťastná! Dosáhla jsem bodu, kdy už se nestydím lidem poradit. Dřív mi to přišlo hloupé, měla jsem život na nic, měla jsem v něm hrozný bordel a proto, když ode mě někdo chtěl radu, styděla jsem se! Jak já, s takovým životem, můžu někomu radit?! Ale dneska? Jsem vyrovnaná, smířená, spokojená! Můj život má konečně nějaký smysl, nějaký cíl! A to jsou právě ty tóny mé písně = mého života. A já je vnímám a poslouchám.


Miro Jaros a Dominika Mirgova - Na Pokraji Sil

24. dubna 2014 v 13:10 | Míša |  Muzika


[Miro Jaroš]
Keď odídeš, kto ťa objíme tak ako ja?
Kto povie ti večer spi láska moja?
Obzri sa späť, tak obráťme list
Nemusíš ísť

[Refrén]

Kto ti dá silu, keď na cestách padáš?
Kto v noci stráži pod tvojím oknom?
Kto predá dušu, nech ty šťastie nájdeš?
Kto podá ruku, uverí snom?
Na pokraji síl

[Dominika Mirgová]
Keď odídeš, kto ťa objíme tak ako ja?
Za aký čas sa rany zhoja?
Nič nekončí, domov sa vráť
Je krásne ťa mať

[Refrén]

Kto ti dá silu, keď na cestách padáš?
Kto v noci stráži pod tvojím oknom?
Kto predá dušu, nech ty šťastie nájdeš?
Kto podá ruku, uverí snom?

Kto vzdá sa seba a tebe sa dáva?
Kto bude prachom, po ktorom smieš ísť?
Kto má ťa rád, viac než tých druhých?
Kto zachráni teba, kým neskončím
Na pokraji síl

Na pokraji síl

[Refrén]

Kto ti dá silu, keď na cestách padáš?
Kto v noci stráži pod tvojím oknom?
Kto predá dušu, nech ty šťastie nájdeš?
Kto podá ruku, uverí snom?

Kto vzdá sa seba a tebe sa dáva?
Kto bude prachom, po ktorom smieš ísť?
Kto má ťa rád, viac než tých druhých?
Kto zachráni teba, kým neskončím
Na pokraji síl